Efterkontroller

Styrelsen har fått information om att 2aentreprenad/Småa kommer besöka föreningen den 15:e och 16:e oktober för efterkontroller i våra lägenheter.

 2aentreprenad/Småa ringer just nu runt och bokar in tider med medlemmar. Styrelsen ämnar i så stor utsträckning som möjligt att närvara.

Av: styrelsen, oktober 7, 2020
Tillbaka