En liten påminnelse

Hej alla grannar och medlemmar!

Här kommer en liten påminnelse i form av ett utdrag från våra gemensamma trivselregler.

”Rökning i och i direkt anslutning till trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Släng inte fimpar eller snuspåsar framför porten eller på några andra ytor inom föreningens område. Släng heller inte fimpar i grillen. Tänk på att hålla rent och snyggt överallt, för er egen och andras trivsel.

På grund av att luftintag till intilliggande lägenhet sitter i anslutning till balkongerna så är det inte tillåtet att röka på våra balkonger.”

Vänligen

Styrelsen

Av: styrelsen, juni 29, 2021
Tillbaka