En trygg och säker förening

I mitten av maj blev en cykel stulen som stod låst utanför ett vindsförråd i hus 13. Detta är självklart mycket tråkigt men det bör påpekas att föreningen över tid varit en trygg och säker plats.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa en trygg och säker miljö. Vi har portkod till våra entréer men det är väldigt många utanför vår förening som har tillgång till den aktuella koden, exempelvis budfirmor och hanterverkare. Det är därför viktigt att vi alla tänker på att stänga dörrar till vindsförråd, cykelrum och barnvagnsrum.

Den senaste tiden har barn setts leka på våra vindar. Självklart är det ingen plats för lek och barn har ännu inte ett utvecklat konsekvenstänkande när det gäller faror och att förebygga brott.

Om vi alla hjälps åt skapar vi tillsammans en trygg och säker förening.

Patric Näsström

Ordförande

Av: styrelsen, maj 28, 2021
Tillbaka