Fuktskador

Hej alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Sagoslingan!

Här kommer en mycket viktig information från styrelsen som vi vill att alla medlemmar omgående tar del av.

Det har framkommit att medlemmar i föreningen upptäckt sprickor i badrummens kakel och det finns några dokumenterade fuktskador. Vår förening inväntar för stunden svar från Småa AB gällande reklamationer av byggfel och fuktskador som visat sig i fyra badrum.

Styrelsen har anlitat en fastighetskonsult, Husexperten Fastighetskonsult AB, i denna process. Vi planerar att mäta fukten i föreningens alla badrum och vi kommer gå ut med ytterligare information om detta. Eventuella frågor och funderingar kommer vi fånga upp vid dessa besök.

Alla medlemmar behöver, i detta första läge, själva undersöka om några sprickor i fogar eller kakelplattor föreligger.

Om så är fallet ska följande ske:

Medlemmen ska anmäla konstaterad skada till sitt försäkringsbolag för ansvarsbedömning.

Medlem, som köpt lägenheten från annan än Småa, (alltså inte vid den första försäljningen) behöver reklamera fel i lägenheten (varan) till sin säljare, reklamation skall utföras inom skälig tid, ansvarsfördelning mellan en säljare och köpare regleras av köplagens regler, Köplag (1990:931). Säljaren av lägenheten ansvarar för så kallade dolda fel som längst två år efter tillträdesdag. Meddela säljaren skriftligt vilka fel som framkommit.

Medlemmen ska informera styrelsen om skadan och vad medlemmen gjort utifrån ovanstående.

Styrelsen gör därefter en skriftlig anmälan och reklamation till Småa.

Styrelsen inhämtar därefter Småas inställning och svar på reklamationen för varje lägenhet/badrum.

Småa förväntas göra en egen kontrollbesiktning genom besök i den aktuella lägenheten/badrummet.

Vänligen

Styrelsen

Av: styrelsen, juni 1, 2022
Tillbaka