Hej alla medlemmar!

Föreningen har under året fått flera nya medlemmar och självklart hälsar vi dem alla mycket välkomna till vår förening!

Den nya styrelsen har nu arbetat tillsammans i ett halvår och vi har fördelat våra respektive roller. Vi vill passa på att delge lite information om vad som hänt och vad som är på gång.

Styrelsen har lagt en budget för 2022 och avgiften för respektive lägenhet kommer vara oförändrad. 

Som alla sett är lekplatsen/grillplatsen uppdaterad med häck och nya lekredskap. Styrelsen kommer till våren fortsatt att göra detta område betydligt mer attraktivt för oss medlemmar och det finns planer om ett lusthus.

Alla nya förråd som byggdes under maj månad är i skrivande stund uthyrda.

Föreningen hade ingen städ- och fixardag i höstas men till våren ser vi i styrelsen fram emot att träffas för att göra fint och grilla korv. Vi kommer då också hjälpas åt med att plantera bärbuskar och fläderbuskar på baksidan av hus nummer 13.  

En borrhammare med tillhörande borrar är inköpt och finns att låna i föreningens förråd. Det finns inget bokningssystem utan det är bara att låna borrhammaren och lämna tillbaka den efter slutfört arbete.

Företaget Gröna Penslar har sedan i våras skött våra grönytor. Styrelsen är mycket nöjd med utfört arbete och en hel del barkmull har lagts ut för att bland annat motverka ogräs och bevara vatten i våra planteringar. 

Föreningen har ännu parkeringsplatser med laddstationer att hyra ut. Styrelsen är dock medveten om att befintliga laddstationer inte kommer att täcka det framtida behovet och det är således något som styrelsen behöver arbeta med under 2022. Vid önskemål om en parkeringsplats med laddstation så tag kontakt med Simpleko. 

Vi påminner om möjligheten att boka och använda gästlägenheten. Gästlägenheten har uppdaterats med bland annat några nya möbler och en kaffebryggare. En madrass för att kunna sova mer bekvämt kommer också köpas in.

Vi påminner om att besöka föreningens officiella hemsida www.sagoslingan.se samt den Facebookgrupp, sagoslingans, som administreras av medlem i föreningen.

Var försiktiga med levande ljus, ta hand om er och som vanligt så kontaktar ni styrelsen via styrelsen@sagoslingan.se

God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla medlemmar!

Patric Näsström, ordförande

Thomas Rosèn, ledamot

Annelie Andersson, ledamot 

Amanda Törnstrand, ledamot

Max Simonsson, ledamot

Jakob Forsell, suppleant

Jonas Henriksson, suppleant

Av: styrelsen, december 15, 2021
Tillbaka