Nu är det dags att motionera!


Om du vill förändra något i föreningen eller vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga kan du påverka genom att skriva en motion till föreningens årsstämma. Men kom ihåg att det under hela året är möjligt kontakta styrelsen med förslag och idéer och många frågor kan beslutas vid något av årets alla styrelsemöten.

Stämman kommer att äga rum den 13 juni klockan 18.00 vid lekplatsen. En separat kallelse med handlingar kommer att delas ut till alla medlemmar.

Rubrik
En motion ska innehålla en rubrik som tydligt talar om vad motionen handlar om.

Bakgrund
Här beskriver du bakgrunden till ditt förslag och för fram dina argument så sakligt och lättförståeligt som möjligt. Tänk på att alla inte är lika insatta som du i frågan.

Förslag till beslut
Slutligen ska du skriva ett tydligt förslag till beslut så att medlemmarna vet vad de har att ta ställning till.

Förslaget till beslut kan innehålla flera steg (att-satser) beroende på vad motionen handlar om. Det kan också föreslås att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta med en viss fråga.

Motionen ska innehålla ditt namn och lägenhetsnummer.

Styrelsen behöver din motion senast den 21 maj kl. 24.00.

Motioner skickas till styrelsen@sagoslingan.se eller lämnas till

Patric Näsström

Sagoslingan 9

Av: styrelsen, april 29, 2021
Tillbaka