Tack alla grannar för söndagens arbete i vår förening!

Styrelsen informerade då bland annat om följande:

Den 26-27 april kommer vår trädgårdentreprenör, Gröna penslar, att arbeta i föreningen och göra ytterligare vårfint.

Föreningsstämma den 13:e juni. Mer information och material inom kort.

Ytterligare förråd, för medlemmar att hyra, (tre i varje byggnad) kommer att färdigställas under vecka 19. Räkna med visst buller.

Lekplatsen/grillplatsen kommer under våren uppdateras med nya lekredskap samt en häck mot Lännavägen. 

Av: styrelsen, april 26, 2021
Tillbaka