Årsredovisning

Hej alla grannar och medlemmar!

Som vi tidigare informerat om finns årsredovisningen på vår hemsida. Handlingen i fysisk form har vi ännu inte fått från tryckeriet.Vi har skrivit ut några exemplar för de som redan nu vill ta del av handlingarna i fysisk form. Tag bara kontakt med styrelsen så lämnar vi årsredovisningen i ert postfack.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Av: styrelsen, maj 13, 2022
Tillbaka