Sagoslingan

Bostadsrättsföreningen Sagoslingan ligger bekvämt och naturnära i Västra Balingsnäs, Huddinge kommun.

Föreningen består av 64 lägenheter med tillgång till balkong eller uteplats i skönt syd/sydvästläge. I föreningen finns två gemensamma tvättstugor och en gästlägenhet. Parkeringsplatser finns att hyra.

Under 2016 påbörjades uppförandet av 4 flerfamiljshus med 64 bostadslägenheter. Byggherre var Småa och som arkitekter anlitades Brunnberg & Forshed arkitektkontor.

Byggnationen färdigställdes från september 2017 till december 2017. Under 2017 gjordes en fastighetsreglering så att föreningens fastigheter slogs samman till en fastighet, Blåbärsriset 1 i Huddinge kommun. De första inflyttningarna i föreningen skedde i september 2017.