Trivselregler

2024-07-14


Trivselregler och boendeinformation för Brf Sagoslingan

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler
för att allt skall fungera.
Var målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla
trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och
attraktivt ut, vi slipper onödiga kostnader och får välskötta hus som dessutom ger våra
lägenheter ett högre värde.

Ekonomisk förvaltare: Föreningens ekonomiska förvaltare heter Simpleko. Du kan själv som medlem logga in och hantera dina avier, parkeringsplatsköer och annat, samt kommunicera med förvaltaren. Simpleko sköter faktureringen av årsavgifter och annat för föreningens räkning.

Visa hänsyn till dina grannar: Informera dina grannar om dina planer i rimlig tid om du
planerar en större fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.
Dämpa ljudnivån kl. 23:00 på fredag- och lördagskvällar. På vardagskvällar bör ljudnivån
dämpas kl. 22:00.
Om sommaren är det också viktigt att tänka på att öppna balkongdörrar och fönster gör att
ljudet från en fest eller stereoanläggning kan spridas långt mellan husen. Tänk därför på att
sänka volymen innan du öppnar dörrar och fönster.

Borrning och spikning: Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete kan det
endast utföras på följande tider:
Måndag – fredag kl. 08:00 – 20:00
Lördag, söndag och helgdag kl. 10:00 – 18:00

Postfacken: Överkanten på postfacken är ingen avlastningshylla för den enskilde
medlemmens reklam, tidningar etc. Det är den enskilde medlemmens skyldighet att ta hand
om det som hamnar i eget postfack.

Balkong och uteplats: Det finns riktlinjer som ska följas avseende färg och utseende på
markiser, vindskydd, staket m.m. Styrelsen ska alltid tillfrågas innan montage. Av
säkerhetsskäl ska blomlådor och amplar placeras innanför balkongräcket. Paraboler får vi inte
sätta upp. Observera att fasaden är föreningens egendom och får inte limmas, borras eller
spikas i utan styrelsens tillstånd.

Lusthus: Lusthuset vid grillplatsen kan bokas kostnadsfritt av föreningens medlemmar. Bokningsbara tider är 08:00-14:00 och 15:00-07:00.
Lusthuset innehåller bord och stolar med plats för upp till åtta personer.
Efter slutfört nyttjande av lusthuset ser du självklart till att det är städat och i skick att användas av nästa medlem.

Grillning: Av brandsäkerhetsskäl så använder vi bara el-grill på balkonger och uteplatser, vi
har en gemensam grillplats där kolgrillning är tillåten. Gasolgrillar och tillhörande gasoltuber
är av säkerhetsskäl inte tillåtna i föreningen.

Gästlägenheten ligger i entréplan på Sagoslingan 13. Första dörren på vänster sida. Den lämpar sig för en eller två personer.

Gästlägenheten är utrustad med:

-Bäddsoffa med bäddmadrass 140 cm, kuddar och täcken.

-Fällbart bord 2+4 stolar

-Pentry med kokplatta, kaffebryggare, mikro och kyl

-Porslin och div. köksutrustning

-Duschrum

-Städskåp med städutrustning

-TV och Wi-Fi

Lägenheten kan hyras av medlemmar mellan 14:00 – 12:00 (dagen därpå). Ansvarig för gästlägenheten är David Englund lägenhet 13-1204. Lägenheten har en kod till dörren/låset som ni erhåller innan aktuellt hyresdatum.

Vid återlämning ska lägenheten vara städad, dammsugen och avtorkad. Självklart glömmer du inte att slänga soporna. Kostnad 250 kr per natt debiteras i efterhand.

Rökning i och i direkt anslutning till trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Släng inte fimpar eller snuspåsar framför porten eller på några andra ytor inom
föreningens område. Släng heller inte fimpar i grillen. Tänk på att hålla rent och snyggt
överallt, för er egen och andras trivsel.
På grund av att luftintag till intilliggande lägenhet sitter i anslutning till balkongerna så är det
inte tillåtet att röka på våra balkonger.

Renovering, reparation eller ombyggnation: Berätta gärna för dina grannar i förväg om du
planerar att reparera eller bygga om. Planerar du omfattande förändringsarbeten på balkong
eller uteplats som t.ex. markis, inglasad balkong, staket m.m. så ska styrelsen först tillfrågas
och ev. bygglov från kommunen inhämtas, innan arbetet påbörjas.
Vid större arbeten i lägenheten, såsom ändring av planlösning eller ventilation, kontakta först
styrelsen. Exempelvis är det förbjudet att byta köksfläkt eller på annat vis ändra på
fläktsystemet, utan att först ha informerat styrelsen.

Biltvätt: Förbjudet att tvätta bilar eller andra fordon på föreningens mark och
parkeringsplatser. Det finns ingen särskild brunn eller liknande med avskiljning av
miljöfarliga ämnen.

Barnvagnar och cyklar: I barnvagnsrummet på entréplan har barnvagnar, rullstolar och
dylikt företräde. I mån av plats får vi även parkera våra cyklar här. Annars finns det plats för
dem på vinden. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus på grund av
brandsäkerhetsföreskrifter. Leksaker, blomkrukor, grillar m.m. hör inte hemma här, det är
tillexempel detta vi har våra vindsförråd till.

Vindsförråd: Utanför vindsförråden kan cyklar förvaras. Saker som förvaras utanför
vindsförråden, utöver cyklar, kommer att slängas.

Nycklar: Tappar man bort en nyckel så har man anmälningsplikt, det måste anmälas till
styrelsen. Vid behov av nya nycklar så tag kontakt med styrelsen. Föreningens låssmed är
Lås-Arne i Huddinge.

Husdjur: Tänk på att allergiker kan bli besvärade och håll därför allmänna utrymmen och
hissar rena. Rasta inte ditt husdjur i våra rabatter och plocka alltid upp efter dem. Föreningen
har ett generellt beslut om att inte tillåta någon form av kattstegar.

Sophantering: Föreningen har en gemensam behållare för vanliga hushållssopor samt en
gemensam behållare för matavfall. Se till att använda rätt behållare. Hushållssopor slängs i väl
förslutna soppåsar. Matavfall slängs i komposterbara papperspåsar. Dessa finns att hämta på
t.ex. Coop i Huddinge centrum. Då påsarna ibland droppar och läcker kan det vara bra att använda dubbla papperspåsar.
Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller trappuppgången. De får inte heller
lämnas på balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.

Tvättstuga: Föreningen har två tvättstugor som bokas på föreningens egen hemsida. För att
komma in på bokningssidorna används koden 1234. Tvättstugan får endast användas på
bokningsbara tider. Om tvättstugan är outnyttjad efter 30 minuter in på tvättiden har annan
medlem rätt att ta över tiden. Du har rätt att torka dina kläder 30 min efter avslutad tvättid.
Lämna självklart tvättstugan väl städad och i det skick som du själv vill finna den i. Glöm inte
att rengöra filter i torktumlaren och torkaggregat.
Skador eller felaktigheter på maskiner ska omedelbart felanmälas till fastighetsförvaltaren,
Jakobsen Properties.

Flyttning: Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på
att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan
inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans
med en ansökan om medlemskap skall även exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till
styrelsen.

Uthyrning i andra hand: När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella
regler enligt lagen om bostadsrätter.
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att andrahandshyresgästen är informerad om,
och följer våra trivselregler.
Ansök om andrahandsuthyrning till styrelsen i god tid om du planerar
att hyra ut din lägenhet i andra hand. Eventuell parkeringsplats kan hyras ut tillsammans med
lägenheten till andrahandshyresgästen.

Trädgård: Föreningen har en trädgårdsgrupp som sköter viss skötsel av våra gemensamma
grönytor. Utöver detta köper föreningen in hjälp med dessa sysslor. Det är en stor kostnad för
föreningen och allt som vi medlemmar gör minskar kostnaden och i förlängningen din avgift
till föreningen. Gräsmattorna klipper vi själva.
I det gamla återvinningshuset har föreningen gemensamma trädgårdsverktyg. Du använder
din lägenhetsnyckel för att komma in i förrådet. Bland annat finns där: spadar, vattenslang,
krattor samt batteridriven gräsklippare, häcksax och grästrimmer.
För mindre trädgårdsavfall har föreningen en egen kompost invid grillplatsen. Där kan
exempelvis krukväxter slängas. I skogen slänger vi inga krukväxter eller jord från
balkongväxter.


Vänligen
Styrelsen Brf Sagoslingan