Styrelsen

Patric Näsström 45 år, ordförande/ledamot

Bor i hus 9 tillsammans med mina 2 barn på 15 respektive 18 år. Utbildad socionom och arbetar som enhetschef inom kommunal socialtjänst med budget och personalansvar.

Viktiga frågor är ekonomi, kommunikation och delaktighet med föreningens medlemmar. På fritiden springer jag gärna i skogen runt knuten på vår fina förening.

Patrik Rosquist 31 år, ledamot

Arbetar som läkare på KS Huddinge. I styrelsen kommer jag vara extra drivande och engagerad i frågor gällande trivsel och ekonomi.

Thomas Rosén 67 år, ledamot

Pensionär efter 42 år i försäkringsbranschen (Trygg-Hansa). Tillbringar mycket tid på landstället i Dalarna där golf är återkommande på dagsschemat. Allmänt idrottsintresserad men i synnerhet står ishockey högt på listan.

Kerstin Hedberg 66 år, Suppleant

Har arbetat som lärare i 40 år. Bor i hus 11. Värnar om en  trivsam boendemiljö och vill sträva efter att vi alla tillsammans hjälps åt att hålla det fräscht och fint omkring oss.

Valberedning

Birgitta Åström (11-1101)

Pia Stenström (15-1102)