Aktuellt

Uppdateringar hemsida

Av: styrelsen, 16 juli 2024

Styrelsen har gjort en del uppdateringar och revideringar av föreningens hemsida, för att göra det lättare för både medlemmar och mäklare att hitta relevant information. Kika gärna runt och återkoppla till styrelsen om du hittar felaktigheter eller om du tycker att något saknas!

Läs mer

Städ- och fixardag!

Av: styrelsen, 25 mars 2024

Den 28:e april mellan 10.00-13.00 är det dags för föreningens städ- och fixardag.

Det finns en del lättare arbetsuppgifter som vi behöver hjälpas åt med. Bland annat städning av vindar, tvättstugor och gästlägenhet. Småfix av våra grönytor, skräpplockning och grillning.

Självklart kommer det finnas en container på plats mellan den 26 april till den 5 maj. Passa på att rensa era förråd🗑️

Som vanligt slängs allt som ligger utanför förråden förutom cyklar🚲🚲🚲

Under städdagen delar vi också ut nya filter till lägenheternas ftx-aggregat. Det är allas ansvar att byta dessa och de slängs i containern under tiden den finns på plats. Styrelsen hjälper självklart till med byte av filter.

Vi avslutar med äta korv och fika cirka 12.00🌭☕️

Passa på att träffa styrelsen, dina grannar och få en ännu finare förening!

Vi ses!

Styrelsen

Läs mer

Skriv en motion till stämman!

Av: styrelsen, 26 februari 2024

Vår årliga stämma kommer ske den 19 maj klockan 10.00. Här kommer information om hur ni skriver en motion.

Läs mer

Brf Sagoslingans riktlinjer för utseende utomhus                                   

Av: styrelsen, 22 december 2023

Brf Sagoslingans utseende ska bevaras och utvecklas under kontrollerade former, så att det uppfattas som ett trevligt område att bo i och besöka i framtiden.

Den mark som finns runt om husen är föreningens gemensamma, därför är det viktigt att alla parter är överens om man har för avsikt att förändra något.

Grundregeln är att, om man bor på markplan, har man en uteplats med gräsmatta till sitt förfogande, dessa ytor skall endast vårdas. Ytorna mellan husen samt gångvägar, lekplatser, mm är allmänna och hör till föreningen, det är ytor som INTE får förändras, det gäller även planteringar. ”Gröna Penslar” är ett företag som föreningen anlitar för att sköta alla planteringar. Häckarna samt allmänna gräsmattor sköter föreningen. Förråd med diverse trädgårdsredskap finns på området.

Ett avtal skall alltid upprättas med den boende och föreningen som reglerar ansvarsfrågan innan alla typer av byggnationer eller förändringar av uteplatsen utförs. Ta kontakt med styrelsen och lämna in en ritning och beskrivning på vad du vill göra, för tillstånd för byggnation krävs således ett beslut från styrelsen och ett avtal.

Avtalet upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen och skall förnyas vid ägarbyte av bostaden.

Grundregeln är alltid, fråga styrelsen innan du börjar bygga ut/plantera.

Bilder och ritningar på staket och skärmar bifogas.

För markiser och balkongskydd gäller följande riktlinjer:

För ett enhetligt utseende skall markis/balkongskydd vara av märket Sandatex och färgnr 986/15 ljus men melerad eller nr 24 svart eller nr 107 mörkgrå.

Sandatex i Borås AB/ Elementgatan 12

504 64 BORÅS

Tel: 033-20 62 50

Markis skall infästas enligt leverantörens anvisningar i bärande stomkonstruktion.

Konstruktionsritningar finns hos bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsens godkännande ska inhämtas innan beställning.

Persienner

Persienner får endast monteras upp i ljusa färger.

Inglasning av balkong

Inglasning kräver bygglov varför detta alltid måste föregås av ansökan till styrelsen.

Ansvarsfördelning

Gränsdragning mellan vad föreningen respektive bostadsrättshavarna ansvarar för avseende underhåll och reparation redovisas i dokumentet Ansvarsfördelning som finns på hemsidan.

2023-12-11

Läs mer

Nytt försäkringsbolag

Av: reduca, 29 november 2023

Föreningens har Trygg Hansa som försäkringsbolag sedan 2023-10-01. Försäkringsnummer 25-3036551-03. Föreningen har som tidigare tecknat ett så kallat kollektivt bostadsrättstillägg så att inte varje medlem behöver lägga till ett bostadsrättstillägg till sin egen hemförsäkring.

Skadeanmälan görs på trygghansa.se/skada eller ring 0771-111 110

För fullständiga villkor ring kundservice på ovanstående nummer.

Styrelsen

Läs mer

Elstöd

Av: styrelsen, 23 oktober 2023

BRF Sagoslingan har under hösten sökt och erhållit 129 000 kr i elstöd. Styrelsen har beslutat att inte fördela stödet på respektive lägenhet. Orsaken är att föreningen inte justerat det pris som debiterades ut för elen under den aktuella perioden,1:a okt. 2021 till 30:e sep. 2022, vilket betyder att du som medlem inte har påverkats av att det rörliga elpriset snabbt har förändrats. Du som medlem får ändå del av stödet då föreningen använder det för att täcka gemensamma kostnader. 

Vänliga hälsningar

 Styrelsen

Läs mer

Tack

Av: styrelsen, 2 oktober 2023

Stort tack alla ni som gjorde vår förening lite finare!

Tack för att vi nu har ventilation i lusthuset och tack för all färg som skrapades från lusthusets fönster. Tack för att tujahäcken blev så fin och att vindarna sopades och tömdes på mängder av skräp. Tack för att lek- och grillplatsen blev finare och tack för att alla vattensäckar plockades in.

Tack för att tvättstugorna nu glänser och att sopkärlen blev så fina. Tack såklart alla barn som plockade skräp!

Tack för trevliga samtal, suveränt god och grillad korv samt god fika

De FTX-filter som delats ut utanför allas dörrar ska bytas under veckan. De gamla filtren lägger ni i containern innan den körs bort den 7 oktober. Behöver ni hjälp så kontakta styrelsen, styrelsen@sagoslingan.se

Styrelsen

Läs mer

Städ- och fixardag

Av: styrelsen, 23 augusti 2023

Välkomna till vår gemensamma städ- och fixardag söndagen den 1:a oktober.

Vi träffas vid grillplatsen kl. 10.00 och går igenom vad vi behöver hjälpas åt med. Det kommer finnas arbetsuppgifter både inne och ute. Hjälps vi alla åt blir det roligare och går snabbare.

Under perioden 29:e sept. till 8:e okt. kommer det finnas en container för medlemmarnas grovsopor. Passa på att städa ditt förråd. Det är dock inte tillåtet att kasta elektronik, tryckimpregnerat träavfall, vätskor såsom lösningsmedel eller målarfärg.

Saker som finns utanför förråden, förutom cyklar, kommer att slängas. Har du prylar utanför ditt förråd så tag hand om dessa innan städdagen eller släng dem i containern.

Vi avslutar med att fika och att äta korv kl. 12.00.

Alla medlemmar kommer under dagen få nya FTX-filter utanför sin dörr som vi vill att alla omgående byter och slänger i containern innan den fraktas bort. Som vanligt erbjuder styrelsen hjälp vid filterbytet.

Välkomna!

Styrelsen

Läs mer

Protokoll stämma 2023

Av: styrelsen, 15 juni 2023 Läs mer

Sommartider är grilltider

Av: styrelsen, 3 juni 2023

Hej alla grannar och medlemmar!

Då det nu råder härliga grilltider påminner styrelsen om nedanstående som är hämtat från våra gemensamma trivselregler.

Grillning: Av brandsäkerhetsskäl så använder vi bara el-grill på balkonger och uteplatser, vi har en gemensam grillplats där kolgrillning är tillåten. Gasolgrillar och tillhörande gasoltuber är av säkerhetsskäl inte tillåtna i föreningen.

Påminner också om att vi inte röker på balkonger och i närheten av luftintagen för våra FTX-aggregat då cigarettrök blåser in i andras lägenheter.

Allt gott

Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut/årsredovisning 2022

Av: styrelsen, 4 maj 2023

Hej alla grannar och medlemmar!

Här nedan bifogar vi årsbokslut för 2022. Handlingen kommer något senare även delas ut i fysisk form. Stämman går av stapeln den 21 maj klockan 10.00 vid grillplatsen. Dagordning kommer även sättas upp i portarna.

Vänligen styrelsen

Läs mer

Bokning av lusthuset

Av: styrelsen, 24 april 2023

Lusthuset bokas nu via vår hemsida under fliken där även gästlägenheten och tvättstugorna bokas. Två slottider per dygn 08.00-14.00 samt 15.00-07.00. Samma kod som vid övriga bokningar.

Styrelsen

Läs mer

Tack!

Av: styrelsen, 23 april 2023

Hej alla grannar och medlemmar!

Tack igen alla som gjorde vår förening lite finare i söndags.

De FTX-filter som delats ut utanför allas dörrar ska bytas under veckan. De gamla filtren lägger ni i containern innan den körs bort den 1 maj. Behöver ni hjälp så kontakta styrelsen, styrelsen@sagoslingan.se

Vi vill passa på att påminna om att föreningen har en hemsida www.sagosligan.se som är föreningens officiella informationskanal. Föreningen har även en sida på Facebook som heter Brf Sagoslingans och den administreras av medlem i föreningen.

Styrelsen

Läs mer

Föreningsstämma den 21 maj klockan 10.00-11.00. Information om motioner.

Av: styrelsen, 8 mars 2023 Läs mer

Städ-och fixardag!

Av: styrelsen, 5 mars 2023

Save the date!

Den 23:e april 9.00-14.00 är det dags för föreningens städ- och fixardag.

Fokus kommer vara att måla lusthuset en ytterligare gång 🎨🖌️

Självklart kommer det finnas en container på plats mellan den 20 april till den 30 april. Passa på att rensa era förråd🗑️

Som vanligt slängs allt som ligger utanför förråden förutom cyklar🚲🚲🚲

Vi avslutar med korv och fika🌭☕️

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

Information om avgiftshöjning

Av: styrelsen, 9 december 2022

Styrelsen har i dialog med vår ekonomiska förvaltare beslutat att höja avgiften för respektive lägenhet med 5 % under 2023. Avgift för parkeringsplatser kommer att lämnas orörda. Höjningen beror på ökade driftkostnader. Bland annat beräknas kostnaden för fjärrvärme kraftigt öka under 2023. Föreningen har inte tidigare justerat våra avgifter.

Som medlem kan du själv vara med och hjälpa till att minimera kostnaderna för föreningen, t.ex. genom att kontrollera temperaturen som bör ligga på ca 21ºC och några grader lägre i sovrummet. Spola inte varmvatten i onödan. Vädra effektivt och stäng av radiatorerna när du vädrar.

Avgiftsnivån kommer att utvärderas löpande och styrelsen har naturligtvis möjlighet att sänka eller höja avgifterna inför kommande verksamhetsår.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs mer

Ny fastighetsskötare

Av: styrelsen, 6 november 2022

Som vi informerat om har vår tidigare fastighetsskötare försatts i konkurs. 

Nu har vi i styrelsen tecknat ett nytt avtal med en fastighetsskötare från och med 2022-11-07. Företaget heter Jakobsen Properties.

Inom en snar framtid kommer felanmälan kunna ske genom en applikation som heter Loomer, men innan vi har fått igång det systemet så kan felanmälan göras via e-post på adressen felanmalan@jproperties.se eller på fastighetsskötarens hemsida www.jproperties.se

Felanmälan gäller främst för gemensamma utrymmen utanför lägenheten som till exempel utemiljö, vindar, trapphus och tvättstugor men även för ftx- aggregatet i respektive lägenhet.

De flesta fel som inträffar inne i lägenheten är den boendens personliga ansvar. Undantag är vattenledningar och värme. Kontakta styrelsen om du är osäker eller se våra stadgar på hemsidan.

Det kommer inom kort komma upp kontaktuppgifter till Jakobsen Properties i våra portar samt bild på vår ansvarige fastighetsskötare.

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

Tack!

Av: styrelsen, 2 oktober 2022

Tusen tack för allt fint arbete idag och tack för trevliga samtal. Tillsammans är vi vår bostadsrättsförening och vi gör den lite finare.

Tack ni alla som målade lusthuset. Tack ni som planterade och ni som rensade ogräs. Tack ni som satt stängsel runt våra nya bärbuskar och tack för att vindarna städades. Tack för att tujahäcken blev så fin och att förrådet städades. Såklart tack alla barn för allt skräp som ni plockade. Tack för korvgrillning och sist men inte minst så vill styrelsen tacka vädergudarna.

Allt gott

Styrelsen

Läs mer

Låda med leksaker

Av: styrelsen, 21 augusti 2022

Hej alla grannar och medlemmar!

Nu finns det lite lekprylar att låna i lekparken. Bland annat kubbspel och bouleklot.

Kodlås med koden 1234🔒

Allt gott

Styrelsen

Läs mer

Grilltider!

Av: styrelsen, 29 juni 2022

Hej alla grannar och medlemmar!

Styrelsen fick ett förslag om att köpa in en grill till föreningen. Detta då det krävs ganska mycket kol till den stationära grillen. Den nya grillen står vid grillplatsen och det är bara att grilla på.

Vänligen/styrelsen

Läs mer

Protokoll från stämman den 22 maj 2022

Av: styrelsen, 7 juni 2022 Läs mer

Slagborr/borrhammare

Av: styrelsen, 29 maj 2022

Vi har nu köpt en ny borrhammare och en hel del olika borrar för olika ändamål. En medlem i föreningen har tagit på sig utlåningen vilken styrelsen är mycket tacksamma för. Kontakta bara Max Simonsson.

max.simonsson@gmail.com eller 072-234 99 42.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Gästlägenheten

Av: styrelsen, 14 maj 2022

Fram till den 1 augusti går det tyvärr inte att boka vår gästlägenhet. Det pågår en undersökning om eventuell fukt i tre medlemmars badrum och dessa medlemmar kan då behöva vara i behov av gästlägenheten. Vi ber om förståelse för detta.

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2022

Av: styrelsen, Läs mer

Årsredovisning

Av: styrelsen, 13 maj 2022

Hej alla grannar och medlemmar!

Som vi tidigare informerat om finns årsredovisningen på vår hemsida. Handlingen i fysisk form har vi ännu inte fått från tryckeriet.Vi har skrivit ut några exemplar för de som redan nu vill ta del av handlingarna i fysisk form. Tag bara kontakt med styrelsen så lämnar vi årsredovisningen i ert postfack.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2021

Av: styrelsen, 1 maj 2022

Här bifogas årsredovisningen för 2021. Alla medlemmar kommer få handlingen i fysisk form till stämman.

Vänligen

Styrelsen

Ã-rsredovisning-2021-brf-Sagsolingan-Klar-för-underskrift

Läs mer

Luftning av element

Av: styrelsen, 29 november 2021

Styrelsen har fått flera frågor kring luftning av element.

Om elementet är kallt upptill och varmt nedtill har du förmodligen luft i elementet. Maila styrelsen så får du låna en luftningsnyckel.

1. Leta reda på var luftventilen sitter. Den brukar sitta högt upp på i änden av elementet.

2. Sätt en mugg, handduk, ett glas eller liknande under ventilen du ska åtgärda.

3. Skruva varsamt tills du märker att luft börjar pysa ut, oftast räcker mindre än ett varv.

4. Så fort det börjar komma vatten i ett jämnt flöde är luften tömd och du bör dra åt igen. Detta kan ta allt från några sekunder till några minuter (Finns ingen luft i elementet kommer vatten komma omedelbart). Se till att ventilen nu är stängd.

5. Kontrollera att luftventilen inte läcker, men dra inte åt för hårt då du vill kunna öppna den vid ett senare tillfälle igen.

6. Klart! Gå nu vidare till nästa element och börja om från punkt 1. 

Styrelsen

Läs mer

Protokoll från stämman den 13 juni 2021

Av: styrelsen, 16 juli 2021 Läs mer

Försäkring

Av: styrelsen, 24 juni 2021

Vår bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring genom Protector och i denna försäkring ingår ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Den enskilde medlemmen behöver därför inte teckna något eget bostadsrättstillägg till sin obligatoriska hemförsäkring./Styrelsen   

Läs mer

Nya förråd

Av: styrelsen, 9 juni 2021

Alla som visat intresse om ett extra förråd kommer också erhålla det. I hus 13 önskar 4 medlemmar ett extra förråd och vi drar efter stämman lott om vilken medlem av dessa som istället erhåller ett förråd i hus 9 eller 11, såtillvida att ingen självmant kan tänka sig ett förråd i något av de andra husen. Övrig information och eventuella frågor tar vi efter stämman på söndag.

Allt gott/Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2020

Av: styrelsen, 4 juni 2021

Här här nedan bifogas årsredovisningen för 2020. Då den kommer från tryckeriet kommer den också delas ut i fysisk form till alla medlemmar./Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2021

Av: styrelsen, 27 maj 2021

Härmed kallas medlemmar i Bostadsrättsföreningen Sagoslingan till årsstämma för 2021.

Datum: söndagen den 13 juni 2021
Tid: 18.00-19.00.
Plats: Lekplatsen/grillplatsen i föreningen.

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att enbart en medlem från varje lägenhet närvarar vid stämman. Det är även viktigt att vi alla tänker på att hålla avstånd.

Årsredovisning med bilagor kommer delas ut i alla medlemmars postfack innan stämman.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14.  Beslut om arvoden
 15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16.  Val av revisor och suppleant
 17.  Val av valberedning
 18.  Inkomna motioner 1. Plantering av fruktträd 2. Inköp av slagborr

3. Rastningsförbud   

 1.  Avtackning avgående styrelseledamöter
 2.  Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer det finnas möjlighet till frågor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs mer

Nya förråd att hyra.

Av: styrelsen,

Föreningen har nu totalt 12 nya förråd, tre i varje hus, att hyra ut till medlemmarna.

Ni som är intresserade kontaktar styrelsen via, styrelsen@sagoslingan.se och meddelar detta senast den 6 juni kl. 24.00.

Förråden kommer kosta 120 kronor i månaden att hyra. Detta bebiteras på lägenhetes månadsavgift. I första hand ska förråd erhållas i det hus som medlemmen bor i. Men det kan bli aktuellt med ett förråd i något av de andra husen.

Vid fler intresseanmälningar än antalet nya förråd kommer vi tillämpa lottdragning där någon oberoende utanför styrelsen deltar. Styrelsen får därefter utvärdera intresset och bedöma behovet och möjligheten till att bygga ytterligare förråd.

Vänligen

Styrelsen

Läs mer

OVK och injustering

Av: styrelsen, 23 maj 2021

Styrelsen påminner om den information som gått ut till alla medlemmar gällande OVK. Arbetet kommer utföras måndag till torsdag vecka 21 och det är viktigt att Procella får tillgång till våra lägenheter.

Vänligen/Styrelsen 

Läs mer

Ut och lek!

Av: styrelsen, 20 maj 2021

Nu är lekplatsen äntligen färdig. Så alla barn och vuxna kom ut och lek!/Styrelsen

Läs mer

Save the date!

Av: styrelsen, 20 mars 2021

Den 25 april är det åter dags för vår gemensamma fixardag i föreningen. Under hela vecka 16 kommer det finnas en container i föreningen för grovsopor. Mer information om denna förmiddag kommer.//Styrelsen

Läs mer

Information om våra gästplatser.

Av: styrelsen, 10 februari 2021

Föreningen har 4 gästplatser.

Ladda ned appen Parkster och genomför registrering.

Bostadsrättsföreningen Sagoslingan har områdeskod 80651. Koden lämnas ut till din gäst.

De tre första timmarna är gratis. Därefter kostar det 10 kronor i timmen. Avgiftsfritt mellan 00.00-06.00. Aktiv biljett krävs vid parkering.

Övervakning sker av Estate. Styrelsen har möjlighet att markulera eventuell felaktig bot.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Vanligt förekommande frågor.

Av: styrelsen, 1 februari 2021

Styrelsen har nu sammanställt frågor som den senaste tiden inkommit. Vi kommer kontinuerligt fylla på med frågor och svar. Håll till godo!

Vänligen/styrelsen

Läs mer

Julbrev från styrelsen

Av: styrelsen, 23 december 2020 Läs mer

Information om våra parkeringsplatser.

Av: styrelsen, 4 november 2020

Under fliken dokument har vi nu lagt upp information om våra parkeringsplatser. Denna information har även delats ut till alla medlemmar.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Städdag nu på söndag den 25:e oktober kl. 10-12.

Av: styrelsen, 19 oktober 2020

Vi träffas vid grillplatsen 10.00. Det finns gemensamma sysslor som vi behöver hjälpas åt med. Saker som finns utanför förråden kommer vi köra till återvinningsstationen. Har du prylar utanför ditt förråd så ta hand om dessa innan städdagen.

Vi avslutar med att fika och äta korv 12.00.

Välkomna/Styrelsen

Läs mer

Laddplatser för elbilar

Av: styrelsen, 2 oktober 2020

Styrelsen har idag fått besked från El-bolaget att de på måndag den 5 oktober kommer inleda arbetet med laddplatser för elbilar. Arbetet kommer ske vid parkeringen mellan hus 11 och 13. Bilar som där står parkerade mellan 07.00-16.00 behöver lämna 1 meters lucka till de nuvarande motorvärmaruttagen. Styrelsen meddelar när arbetet är slutfört.

Vänligen/styrelsen

Läs mer

Trivselregler och boendeinformation

Av: styrelsen, 27 september 2020

Styrelsen har uppdaterat våra trivselregler och det nya dokumentet finns uppdaterat på hemsidan. Vi kommer även dela ut de nya trivselreglerna i allas postfack. Väl värt några minuters genomläsning.

Vänligen/Styrelsen

Läs mer

Möte med 2aentreprenad

Av: styrelsen, 18 september 2020

Styrelsen har i veckan haft ett möte med 2aentreprenad som har i uppdrag att sköta Småas eftermarknad. Under fliken dokument på hemsidan finns anteckningar från mötet.

Processen gällande garantibesiktning och åtgärder av de punkter om identifierats har haft mer att önska. Styrelsen ser mötet med 2aentreprenad som en nystart och 2aentreprenad kommer inom kort gå ut med ny information och besök kommer ske med varje medlem.

   

Läs mer