Brf Sagoslingans riktlinjer för utseende utomhus                                   

Brf Sagoslingans utseende ska bevaras och utvecklas under kontrollerade former, så att det uppfattas som ett trevligt område att bo i och besöka i framtiden.

Den mark som finns runt om husen är föreningens gemensamma, därför är det viktigt att alla parter är överens om man har för avsikt att förändra något.

Grundregeln är att, om man bor på markplan, har man en uteplats med gräsmatta till sitt förfogande, dessa ytor skall endast vårdas. Ytorna mellan husen samt gångvägar, lekplatser, mm är allmänna och hör till föreningen, det är ytor som INTE får förändras, det gäller även planteringar. ”Gröna Penslar” är ett företag som föreningen anlitar för att sköta alla planteringar. Häckarna samt allmänna gräsmattor sköter föreningen. Förråd med diverse trädgårdsredskap finns på området.

Ett avtal skall alltid upprättas med den boende och föreningen som reglerar ansvarsfrågan innan alla typer av byggnationer eller förändringar av uteplatsen utförs. Ta kontakt med styrelsen och lämna in en ritning och beskrivning på vad du vill göra, för tillstånd för byggnation krävs således ett beslut från styrelsen och ett avtal.

Avtalet upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen och skall förnyas vid ägarbyte av bostaden.

Grundregeln är alltid, fråga styrelsen innan du börjar bygga ut/plantera.

Bilder och ritningar på staket och skärmar bifogas.

För markiser och balkongskydd gäller följande riktlinjer:

För ett enhetligt utseende skall markis/balkongskydd vara av märket Sandatex och färgnr 986/15 ljus men melerad eller nr 24 svart eller nr 107 mörkgrå.

Sandatex i Borås AB/ Elementgatan 12

504 64 BORÅS

Tel: 033-20 62 50

Markis skall infästas enligt leverantörens anvisningar i bärande stomkonstruktion.

Konstruktionsritningar finns hos bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsens godkännande ska inhämtas innan beställning.

Persienner

Persienner får endast monteras upp i ljusa färger.

Inglasning av balkong

Inglasning kräver bygglov varför detta alltid måste föregås av ansökan till styrelsen.

Ansvarsfördelning

Gränsdragning mellan vad föreningen respektive bostadsrättshavarna ansvarar för avseende underhåll och reparation redovisas i dokumentet Ansvarsfördelning som finns på hemsidan.

2023-12-11

Av: styrelsen, december 22, 2023
Tillbaka