Välkomstbrev

Välkommen till Brf Sagoslingan!

Vi i styrelsen hälsar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Sagoslingan och hoppas du kommer att trivas i vår förening. För att underlätta för dig att komma tillrätta i föreningen har vi sammanställt denna information.

Du är en del av föreningen

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi själva gör det till. Att äga en bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa. Exempel kan vara att inte bara gå förbi om du ser något skräp utan att plocka upp det, vattna om du ser att blommorna utanför portarna behöver det osv. Alla kan hjälpa till på sitt sätt.

Att bo i en bostadsrättsförening förutsätter:
Att engagera sig i föreningen och bidra till att vi har det fint både inne och ute på våra gemensamma utrymmen.
Solidaritet mot föreningen och sina grannar.
Förståelse för och efterlevnad av utfärdande bestämmelser, så som trivselreglerna. Vi vill därför att ni tar del av föreningens trivselregler som ni finner under en separat flik på denna sida.

Om du har tankar, idéer eller förslag på förbättringar så kontakta gärna styrelsen via e-post styrelsen@sagoslingan.se. Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året och namnen på nuvarande styrelsemedlemmar finns angivna på hemsidan.

GDPR

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i bostadsrättsföreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.
Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.
Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

Till sist vill vi än en gång önska dig varmt välkommen i vår fina förening och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Sagoslingan