Försäkring

Vår bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring genom Protector och i denna försäkring ingår ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Den enskilde medlemmen behöver därför inte teckna något eget bostadsrättstillägg till sin obligatoriska hemförsäkring./Styrelsen   

Av: styrelsen, juni 24, 2021
Tillbaka