Nya förråd

Alla som visat intresse om ett extra förråd kommer också erhålla det. I hus 13 önskar 4 medlemmar ett extra förråd och vi drar efter stämman lott om vilken medlem av dessa som istället erhåller ett förråd i hus 9 eller 11, såtillvida att ingen självmant kan tänka sig ett förråd i något av de andra husen. Övrig information och eventuella frågor tar vi efter stämman på söndag.

Allt gott/Styrelsen

Av: styrelsen, juni 9, 2021
Tillbaka