Information om avgiftshöjning

Styrelsen har i dialog med vår ekonomiska förvaltare beslutat att höja avgiften för respektive lägenhet med 5 % under 2023. Avgift för parkeringsplatser kommer att lämnas orörda. Höjningen beror på ökade driftkostnader. Bland annat beräknas kostnaden för fjärrvärme kraftigt öka under 2023. Föreningen har inte tidigare justerat våra avgifter.

Som medlem kan du själv vara med och hjälpa till att minimera kostnaderna för föreningen, t.ex. genom att kontrollera temperaturen som bör ligga på ca 21ºC och några grader lägre i sovrummet. Spola inte varmvatten i onödan. Vädra effektivt och stäng av radiatorerna när du vädrar.

Avgiftsnivån kommer att utvärderas löpande och styrelsen har naturligtvis möjlighet att sänka eller höja avgifterna inför kommande verksamhetsår.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Av: styrelsen, december 9, 2022
Tillbaka