OVK och injustering

Styrelsen påminner om den information som gått ut till alla medlemmar gällande OVK. Arbetet kommer utföras måndag till torsdag vecka 21 och det är viktigt att Procella får tillgång till våra lägenheter.

Vänligen/Styrelsen 

Av: styrelsen, maj 23, 2021
Tillbaka